x

Detailhandlens udvikling - under og efter corona nedlukning

Udgivelsesdato
17. januar 2022

Forfatter(e)
Urland
Institut for Centerplanlægning

Gå til website

Vi har undersøgt, hvordan corona-restriktionerne har påvirket butikslivet i Danmarks handelsbyer fra foråret 2020 til november 2021. Over en bred kam har butikkerne klaret sig godt i perioden. Men restriktionerne har også accelereret strukturforandringer, som på sigt kan true butikslivet.

Detailhandlens udvikling - under og efter corona nedlukning

I undersøgelsen er der kigget på otte byer af varierende størrelse – Helsingør, Svendborg, Randers, Rønne, Horsens, Vejen, Thisted og Nakskov - hvor der er blevet gennemført fysiske registreringer af samtlige butikker, i alt omkring 3.000 adresser. 

Undersøgelsen er gennemført af Urland i samarbejde med Institut for Centerplanlægning. I alt fire gange er åbningsforholdene hos butikker, behandlere og serveringssteder registreret; i maj 2020, november 2020, maj 2021 og november 2021. Data fra registreringen sammenholdes med interviews med formændene for handelsstandsforeningerne og citychefer, som sammenlagt giver et indblik i handelsbyernes udvikling under krisen.

Afrapportering: Detailhandelens udvikling under og efter corona