x

Evaluering af TEST og Innovation til marked

Evaluering

Udgivelsesdato
april 2020

Sideantal
41 sider

Forfatter(e)
IRIS group for Realdania

Download

Det overordnede formål med evalueringen har været at afdække programmernes effekter og kvalificere Realdanias grundlag for at optimere den fremadrettede indsats for at udbrede innovation og bæredygtige løsninger i byggeriet.

Vi har gennem flere år arbejdet dedikeret for at fremme innovation og bæredygtighed i den danske byggebranche. En del af denne indsats er blevet udmøntet gennem de to programmer TEST og Innovation til marked, som har fokuseret på at hjælpe nye, bæredygtige løsninger på markedet gennem økonomisk støtte og rådgivning til markedsmodningsprojekter. Baggrunden er, at mange innovative løsninger til byggeriet har svært ved at overkomme de kritiske barrierer i den sidste del af markedsmodningsprocessen, hvor konkrete testresultater og kundecases spiller en afgørende rolle i forhold til at udbrede løsningerne. TEST varede fra 2011 til 2015, og Innovation til marked blev startet i 2018, og er stadig i gang i 2020. 

Evalueringen er baseret på cirka 50 interview, som omfatter stort set alle de virksomheder, der har modtaget en økonomisk bevilling fra TEST eller Innovation til marked. Derudover indgår der diverse skriftlige materialer fra ansøgnings- og projektforløbene samt fra desk research om de støttede virksomheder fra offentligt tilgængelige hjemmesider og regnskabsregistre. Dertil kommer interview med et par af de eksperter, som er tilknyttet Innovation til marked. 

Resultaterne fra evalueringen er præsenteret i denne rapport.