x

Fremsynsnotat om om udfasning af naturgassen

Rapport

Udgivelsesdato
05. november 2020

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
CONCITO
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om "Muligheder for udfasning af den fossile naturgas i husholdninger inden 2030".

Udfasningen af naturgas i husholdningerne har betydning for mange aktører, også inden for byggeriet. Danmark har det ambitiøse mål om reduktion af udledningen af CO2 med 70 % i 2030. En fuld udfasning af den fossile naturgas i husholdningerne inden 2030 er et vigtigt element i at nå dette mål omkostningseffektivt.