x

Fremsynsnotat om bygningsinstallationer i et bæredygtighedsperspektiv - Fokus på HVAC

Rapport

Udgivelsesdato
25. oktober 2021

Sideantal
23 sider

Forfatter(e)
Christian Jarby
Søren Dyck-Madsen
Christian Holm Christiansen og Mikael Grimmig / Teknologisk Institut.

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet fremsynsnotatet: Bygningsinstallationer i et bæredygtighedsperspektiv - Fokus på HVAC

Bygningsinstallationerne til varme, ventilation og køling (HVAC) i en bygning er afgørende for opretholdelse af et godt sundt indeklima og for bygningens energiforbrug til drift. Det vil de også være i fremtiden, men der vil også komme nye krav til installationerne i takt med den grønne omstilling. Det er formålet med dette notat at se på, hvordan bygningsinstallationerne bliver påvirket heraf, og hvilken betydning det kan få for byggeriets aktører.