x

Fremsynsnotat om den frivillige bæredygtighedsklasse

Rapport

Udgivelsesdato
05. november 2020

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
CONCITO
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet fremsynsnotatet "Den frivillige bæredygtighedsklasse er et vigtigt skridt frem mod bæredygtigt byggeri”.

Bæredygtighedsklassen af 29. maj 2020 bygger på en lang udvikling, og er bl.a. baseret på byggebranchens Roadmap 2030, byggebranchens oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse, stramninger i bygningsreglementet, nye tiltag fra EU, udvikling af certificeringsordninger og et bredt fokus på at inddrage produktionen af bygninger i klimaudfordringen. 

Den frivillige bæredygtighedsklasse kan ses som en test af, hvordan en fremtidig klimaorienteret regulering af byggeriet kan passes ind i kommende bygningsreglementer.