x

Fremsynsnotat om energifællesskaber

Rapport

Udgivelsesdato
05. november 2020

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
Concito
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om ”Muligheder for aktive el-forbrugere og energifællesskaber i Danmark”.

Omstillingen af Danmarks energiforsyning fra fossile brændsler til vedvarende energikilder er en forudsætning for at nå klimamålet om CO2-neutralitet i 2050. Danmark har været i gang med omstillingen længe, og har derfor en høj andel af vedvarende energi sammenlignet med mange europæiske lande.

Fundamentet for den danske omstilling er i høj grad kollektive løsninger i energisystemet. Denne tilgang er der taget hensyn til i EU’s elmarkedsdirektiv. Direktivet sigter ellers i høj grad mod at fremme energiløsninger tilknyttet bygninger ved dannelsen af energifællesskaber.