x

Fremsynsnotat om kemikalier i byggematerialer og materialepas

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2021

Sideantal
23 sider

Forfatter(e)
CONCITO
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet fremsynsnotatet "Kemikalier i byggematerialer og et fremtidigt materialepas".

I dette fremsynsnotat beskrives, hvilke kemikalier der findes i byggematerialer, lovgivningen på området og et nyt forslag til materialepas, som er under udvikling.