x

Fremtidens forstæder

Udgivelsesdato
11. oktober 2013

Sideantal
12 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Vi fokuserer i Fremtidens Forstæder på de dele af de større bysamfund, som ligger uden for bymidterne. Der bliver især fokuseret på forstadsområder, som er udbygget efter 2. verdenskrig, hvor byudviklingen for alvor og fart. Forstæderne rummer denne sammenhæng både fysiske og sociale elementer, som gør det naturligt at arbejde tværgående med forstædernes bebyggelser, trafik, servicefunktioner, arbejdspladser, kultur og sociale liv.

Realiseringsstrategiens temaer

På tværs af de 29 forslag fra konkurrencerne er der mange lighedstræk, når det gælder forslag
til realiseringsstrategier. Forslagene kan grupperes i fem temaer:
› Strategier for realisering – generelt
› Kortlægning af områdets interessenter
› Organisering af områdets interessenter
› Økonomiske modeller og incitamenter
› Fysiske tiltag – midlertidige aktiviteter og kickstartprojekter