x

Fremtidens forstæder - debat og visioner

Udgivelsesdato
04. december 2010

Sideantal
16 sider

Forfatter(e)
Realdania og COWI

Download

Realdania fokuserer i Fremtidens Forstæder på de dele af de større bysamfund, som ligger uden for bymidterne. Der vil især blive fokuseret på forstadsområder, som er udbygget efter 2. verdenskrig, hvor byudviklingen for alvor tog fart. Forstæderne rummer denne sammenhæng både fysiske og sociale elementer, som gør det naturligt at arbejde tværgående med forstædernes bebyggelser, trafik, servicefunktioner, arbejdspladser, kultur og sociale liv.

Forstadsbegrebet kan ikke afgrænses klart – det er op til en lokal vurdering, om et område i byen kan betegnes som en forstad. Det afgørende er, at der i de fem konkurrencer, som Realdania støtter via dette initiativ, arbejdes med problemstillinger, som har generel interesse for fremtidensbyudvikling i forstæderne. Konkurrencerne kan fokusere på områder i forskellig skala. F.eks. et mindre, konkret byområde, der står overfor omdannelse.
Eller en større bydel, hvor der arbejdes med et udvalgt tema, eksempelvis klimaforandringer.