x

Fremtidens forstæder - erfaringer fra Aalborg

Udgivelsesdato
12. december 2012

Sideantal
16 sider

Forfatter(e)
COWI

Download

REALDANIA har igangsat en række aktiviteter, der samlet skal udvikle og kvalificere debatten om hvordan efterkrigstidens forstæder kan omdannes i en mere bæredygtig retning, og hvilke nye planformer og modeller for den fysiske omdannelse, der er relevante for at gøre vore forstæder til attraktive og bæredygtige dele af fremtidens by-regioner. Forstadsinitiativet omfatter 6 konkurrencer, formidling og debat. Denne publikation forsøger at generalisere nogle af de ideer og forslag, der fremkom i konkurrencen i Aalborg, i håbet om at de kan inspirere og anvendes i andre sammenhænge.

Konkurrencen i Aalborg havde overskriften: City in Between. Strategi for en international og bæredygtig forstad i det østlige Aalborg. Overskriften angiver således hovedspørgsmålene som ’Strategi, international og bæredygtig’, og peger med betegnelsen ’det østlige Aalborg’ på endnu et centralt aspekt: Der er tale om et meget stort konkurrenceområde på ca. 30 km2. Området inkluderer både en række traditionelle forstadsbydele, som er lagt udenpå det Aalborg der eksisterede før 1945, samt to oplandsbyer, der er præget af store parcelhusudbygninger, beliggende som selvstændige enklaver i landbrugslandskabet øst for byen, men funktionelt helt integreret som forstæder til Aalborg. Konkurrenceområdets størrelse gør konkurrencen i Aalborg speciel i forhold til de 5 andre forstadskonkurrencer i kampagnen.
Det betyder således at antallet af forskellige delområder der indgår i konkurrencen tilsammen berører næsten hele spektret af de problemstillinger man finder i de danske forstæder.