x

Fremtidens forstad uden støj fra motorveje

Rapport

Udgivelsesdato
marts 2022

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Projektet er udarbejdet af COWI, Urban Creators og Urban Power

Download

- en helhedsorienteret tilgang til støjdæmpning tæt på kilden.

Gladsaxe og Furesø kommuner er begge stærkt plagede af trafikstøj fra gennemkørende motorveje. I 2021 igangsatte de to kommuner i samarbejde med Realdania et vidensprojekt.

Projektet samler den nyeste viden fra ind- og udland om mulighederne for at skærme for støjen Tæt på kilden og Væk fra kilden. To rådgiverteams har undersøgt dette, og der foreligger nu to rapporter, hvor denne er den ene. Læs den anden her:

Støjfrie oaser