x

Haven: Et kommende mødested i Folehavekvarteret Valby

Rapport

Udgivelsesdato
2023

Sideantal
28 sider

Forfatter(e)
Skytt-Larsen, Christine Benna;
Carstensen, Trine Agervig;
Busck, Anne Gravsholt
Københavns Universitet

Download

En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'.

Denne rapport er en af tre rapporter, som præsenterer baseline for det 5-årige forskningsprojekt ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’.

Med afsæt i stedsanalyse, observationsstudier og interviews undersøger rapporterne potentialet for at styrke social sammenhængskraft i udsatte boligområder – eller boligområder, der er i risiko for at blive det – gennem etableringen af fysiske mødesteder.  

De tre mødesteder, der undersøges i forskningsprojektet, har alle opnået medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje ’Fælles Rum’.