x

Nørrebro samles på banen: Et mødestedsprojekt på Nørrebro, København

Rapport

Udgivelsesdato
april 2024

Sideantal
36 sider

Forfatter(e)
Christine Benna Skytt-Larsen,
Anna Romby Nielsen og
Anne Gravsholt Busck,
Københavns Universitet

Download

En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'

Denne rapport er en af fire rapporter, som præsenterer baseline for det 5-årige forskningsprojekt ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’.

Med afsæt i stedsanalyse, observationsstudier og interviews undersøger rapporterne potentialet for at styrke social sammenhængskraft i udsatte boligområder – eller boligområder, der er i risiko for at blive det – gennem etableringen af fysiske mødesteder.  

De fire mødesteder, der undersøges i forskningsprojektet, har alle opnået medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje ’Fælles Rum’.