x

Hvad med dagslys?

Udgivelsesdato
07. august 2018

Sideantal
146 sider

Forfatter(e)
Henning Larsen Architects:
Signe Kongebro, arkitekt MAA, associeret partner
Jakob Strømann-Andersen, MSc, ph.d., civilingeniør
Lise Mansfeldt Faurbjerg, BA æstetik & kultur, stud.ing. bygningsdesign
Philip Johansen, mediegrafiker
Trine Frisbæk Hansen, cand.polyt.arch.
Kalle Park, stud.ing. bygningsdesign
Josefine Lykke, kommunikationsmedarbejder, stud.arch.

Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, arkitektskolen:
Peter Andreas Sattrup, arkitekt MAA, ph.d.

Algreen Arkitekter:
Charlotte Algreen, arkitekt MAA, Algreen Arkitekter

Download

Dagslys er en grundpræmis. Ikke bare i arkitekturen, men i menneskets eksistens. Lyset skaber en logisk og meningsfuld helhed i vores liv og har stor betydning for vores sundhed og trivsel. I vores optik er lys derfor det stærkeste virkemiddel, når det drejer sig om renovering, modernisering og transformering af vores byer og bygninger.

Manualen er bygget op som en zoombevægelse. I de første kapitler ridses dagslysets egenskaber og værdipotentialer kort op. Det teoretiske afsæt er gjort let tilgængeligt ved hjælp af grafiske illustrationer. Kapitlerne henvender sig til alle, der vil vide noget om dagslyset som ressource.

Efterfølgende præsenteres det laboratorium – caseområdet – hvor dagslysundersøgelserne får lov at udfolde sig. Her udfoldes teoretiske undersøgelser af caseområdets potentialer, som videre danner baggrund for udviklingen af konkrete virkemidler.

Til sidst introduceres konkrete designforslag til implementering af virkemidlerne i området. I et appendiks fremlægges dokumentation, ekspertudtalelser, litteraturlist m.m.

Manualen bygger på projektgruppens eget teoretiske kildemateriale, som bl.a. stammer fra ph.d.ernes videnskabelige forskningsarbejde. Den er endvidere underbygget af empiriske undersøgelser i form af researcharbejde i området og computerbaserede beregninger og simuleringer. Sidst, men ikke mindst, læner manualen sig også op ad kvalitative ekspertudsagn fra et ekspertpanel, som er udvalgt efter eksperternes forskelligartede tilgang til dagslys som fagligt felt.

Manualen henvender sig til beslutningstagere på alle niveauer i renoveringsprocessen. For kommunerne kunne merværdien fx bestå i en mere attraktiv og „sund“ by, der tiltrækker flere kompetencer udefra. For bygningsejere kunne incitamentet være den langsigtede økonomiske gevinst ved energirenovering.
Endelig kunne den øgede værdi for beboerne bestå dels i energibesparelser og dels i det øgede velvære ved at bo i en energirigtig bolig.

Læs mere:

Projektbeskrivelse: Hvad med dagslys?