x

Indeklimaværktøj til plejecentre

Rapport

Udgivelsesdato
november 2022

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Anne Kathrine Jensen,
Civilingeniør, Transition ApS

Nicolaj Bøgh,
Civilingeniør, Transition ApS

Download

Rapporten præsenterer et indeklimaværktøj, som kommuner kan anvende til at vurdere og prioritere indeklimaindsatsen på plejecentrene.

Formålet med projektet “Plejecentrenes indeklima” er at kortlægge indeklimaet på landets plejecentre. Derudover udvikles et indeklimaværktøj til kommuner og en guideline, der kvalificerer indeklimaet og giver mulighed for en prioritering af indsatser på landets plejecentre:

• Formål 1: National kortlægning af indeklimaet på plejecentre.
• Formål 2: Guideline til driftspersonale ifm. vurdering af indeklima på plejecentre.
• Formål 3: Udvikle et indeklimaværktøj, som kommuner kan anvende til at vurdere og prioritere indeklimaindsats på plejecentre.

Denne rapport adresserer formål 3. Formål 1 adresseres i Screening og måling af indeklima på plejecentre og formål 2 i Kortlægning af adfærd og oplevet indeklima på plejecentre.

Realdania har støttet rapporten.