x

Screening og måling af indeklima på plejecentre

Rapport

Udgivelsesdato
april 2022

Sideantal
22 sider

Forfatter(e)
Christian Nicolai Nielsen,
specialist, Teknologisk Institut

Merete Lyngbye,
sektionsleder, Teknologisk Institut

Birger Bech Jessen,
seniorspecialist, Teknologisk Institut

Download

Rapporten er en national kortlægning af indeklimaet på plejecentre.

Formålet med projektet ”Plejecentrenes indeklima” et at kortlægge indeklimaet på landets plejecentre. Derudover udvikles et indeklimaværktøj til kommuner og en guideline, der vurderer indeklimaet og giver mulighed for en prioritering af indsatser i landets plejecentre:

• Formål 1: National kortlægning af indeklimaet på plejecentre.
• Formål 2: Guideline til driftspersonale ifm. vurdering af indeklima på plejecentre.
• Formål 3: Udvikle et indeklimaværktøj, som kommuner kan anvende til at vurdere og prioritere indeklimaindsats på plejecentre.

Følgende rapport fremlægger resultaterne fra indeklimamålingerne for at opfylde formål 1.

Realdania har støttet rapporten.