x

Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier - LCA på 20 eksisterende træbygninger

Rapport

Udgivelsesdato
november 2021

Sideantal
50 sider

Forfatter(e)
Camilla Ernst Andersen, Liv Kristensen Stranddorf, Alexandra Wittchen, Freja Nygaard Rasmussen og Harpa Birgisdóttir

Download

Med et øget fokus på bæredygtigt byggeri og en national målsætning om at reducere klimapåvirkningerne fra danske bygninger, er interessen for brug af træ i byggeriet steget. ​I rapporten vurderes danske træbygninger og deres performance i forhold til klimapåvirkning.

I denne rapport fra BUILD er der indsamlet data for 20 bygningscases, der primært anvender træ i de bærende konstruktioner. Metoden livscyklusvurdering (LCA) er brugt til at vurdere bygningscasenes klimaaftryk, når der tages højde for fremstilling af materialer, energiforbrug og materialespild på byggeplads, energiforbrug i driftsfasen og slutteligt bortskaffelsen af materialer.

På baggrund af LCA’erne for de 20 bygningscases etableres først og fremmest viden omkring danske træbyggeriers klimapåvirkning. Derudover vurderes, hvorvidt en øget grad af træ i byggeriet kan bidrage til at reducere klimapåvirkningen for bygninger ved sammenligning med øvrige studier, der betragter bygninger med forskellige typer af materialer. Rapporten viser et potentiale for træbyggerier til at reducere klimapåvirkningen for danske bygninger, men at der også bør være fokus på øvrige parametre, der bidrager til et øget klimaaftryk, og derfor bør undersøges nærmere.