x

Bygningskultur og klimavenlige løsninger – en kortlægning af behovet for nye løsninger inden for renoveringen af bevaringsværdige bygninger

Udgivelsesdato
2. maj 2022

Sideantal
54 sider

Forfatter(e)
Henriette Ejstrup, adjunkt,
Institut for Bygningskunst og Teknologi, Det Kongelige Akademi
Natalie Mossin, institutleder,
Institut for Bygningskunst og Teknologi, Det Kongelige Akademi
Ulrik Stylsvig Madsen, lektor,
Institut for Bygningskunst og Teknologi, Det Kongelige Akademi
Marcus Frostholm, konsulent, Smith Innovation
Mie Wittenburg, seniorkonsulent, Smith Innovation
Mikkel Thomassen, partner, Smith Innovation
Simone Kongsbak, partner, Smith Innovation
Jannie Rosenberg Bendsen, arkitekturhistoriker, ekstern fagspecialist

Download

Rapporten ' Bygningskultur og klimavenlige løsninger - en kortlægning af behovet for nye løsninger inden for renovering af bevaringsværdige bygninger' peger bl.a. på, at der skal arbejdes videre med lavkarbon-materialer, specialløsninger til standardpriser, design for adskillelse og mikrorenovering. 

I rapportens perspektivering bliver der tegnet et billede af, hvad det kan tænkes at betyde for vores opfattelse af bygningskulturen, når klimabelastning kommer til at være en afgørende beslutningsfaktor for, hvordan vi skal føre den modernistiske arkitektur ind i fremtiden.

Rapporten er en del af indsatsen ’Bygningskultur og Klima’. Omdrejningspunktet er et særligt fokus på modernistiske boligejendomme opført i perioden 1930 til 1975. 

I den første publikation: ’Bygningskultur og Klima – undersøgelser af eksisterende viden om livcyklusvurderinger og bevaringsværdier,’ ser forskere fra Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus på potentialer og barrierer for at kombinere livscyklusanalyser af klimabelastning med beskrivelser af bevaringsværdier. For at komme nærmere, hvad der reelt kan gøres ved bygningerne, har Realdania forud for publikationen ’Bygningskultur og klimavenlige løsninger – en kortlægning af behovet for nye løsninger inden for renoveringen af bevaringsværdige bygninger,’ bedt et hold forskere gå i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører. Disse har set på, hvorvidt der er behov for udvikling af nye byggeprodukter og -materialer til renoveringer.