x

Kortlægning: Nabostøj - løsninger, barrierer og nye veje

Rapport

Udgivelsesdato
26. april 2021

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
Bettina Skårup
Adam Veng
Sandra Lori Petersen

Download

Denne publikation beskriver eksisterende løsninger, gør de strukturelle udfordringer og barrierer tydelige og peger på aktuelle indsatsområder, hvor det er muligt at handle på nabostøjsproblemer.

Der findes gode og veldokumenterede løsninger på, hvordan man både byggeteknisk og socialt afhjælper eller minimerer nabostøj. Alt imens akustikere og materialeudviklere peger på, at ”løsningerne allerede findes”, er beslutningstagere på bygge- og boligområdet såvel som beboerne ofte tilbageholdende med at bruge de eksisterende løsninger. De anses for at være for både omkostningsfulde og for indgribende i beboeres hverdag. I denne kortlægning bliver eksisterende løsninger beskrevet, de strukturelle udfordringer og barrierer gøres tydelige, og der peges på aktuelle indsatsområder, hvor det er muligt at handle på nabostøjsproblemer.

Der er ingen snuptagsløsninger på udfordringerne med nabostøj. Men der er både behov og muligheder for nytænkning på området. Derfor afsluttes publikationen med at pege på seks områder, hvor der er særlige potentialer for innovation.

Publikationen henvender sig særligt til alle jer, der professionelt er i dialog med beboere og beboerrepræsentanter, som søger råd og savner muligheder for at minimere nabostøj samt til jer, der arbejder med renoveringer af eksisterende etagebyggeri.

Denne publikation er sidste udgivelse fra det tre-årige antropologiske forskningsprojekt ”Hvad er nabostøj?” og tillægsprojektet ”Sammen om nabostøj”, som begge er gennemført ved Københavns Universitet med støtte fra os og Grundejernes Investeringsfond.