x

Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2020

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
Hjortkjær, Strategisk rådgivning for by og land
Realdania

Download

I denne publikation præsenterer vi et bud på, hvordan strategisk planlægning for landsbyer kan tilrettelægges og udføres i praksis.

Folketinget vedtog i december 2018 ’Lov om ændring af lov om planlægning (strategisk planlægning for landsbyer)’. Loven trådte i kraft 1. januar 2019, og det har siden 1. juli 2019 været et krav, at kommunerne i forbindelse med kommuneplanlægningen skal arbejde med den strategiske planlægning for landsbyer.

I Realdania vil vi gerne understøtte kommunernes arbejde med at sikre det gode liv i vores landdistrikter og yderområder. Derfor har vi, siden loven trådte i kraft, understøttet to landkommuner og en yderkommune i at udvikle en metode til strategisk planlægning for landsbyer. Metoden præsenteres i 'Længe leve landsbyerne'. Vores fokus har især ligget på at udvikle et solidt fundament for den strategisk planlægning. Et fundament der bygger på kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund

Håbet er, at metoden kan give inspiration til kommuner over hele landet.