x

I 2018 vedtog Folketinget, at alle landets kommuner fremover skal tage stilling til deres landsbyer. Kommunerne skal bl.a. sætte mål for, hvordan de enkelte landsbyer skal udvikle sig. 

For landsbyerne har generelt et potentiale. Mere end 1 mio. danskere bor i dag i landsbysamfund med op til 1.000 indbyggere, og landsbyer landet over danner ramme om gode liv. Men landsbyerne er samtidig udfordrede. Igennem mere end 100 år har vi blandt andet set en massiv vandring fra land til by. I 1901 boede 59 procent af den danske befolkning i landdistrikter teller byer med under 1.000 indbyggere. I dag er det blot 19 procent af befolkningen, fortæller Kraks Byforskning i rapporten 'Unge flytter væk fra Danmarks mindste byer - har uddannelse betydning?' fra 2019.

Derfor ligger der en opgave i at tilpasse landsbyer over hele landet. Det er en af grundene til, at Folketinget har krævet, at kommunerne laver strategisk planlægning for deres landsbyer.

Strategisk Planlægning – hvordan? 

Vi vil gerne understøtte kommunernes arbejde med at skabe levedygtige landsbyer og lokalsamfund gennem strategisk planlægning. For det er en vigtig opgave med flere åbne spørgsmål. Hvordan skal kommunerne f.eks. konkret vurdere deres landsbyer og prioritere mellem dem. Og hvad kan de lære af og samarbejde med hinanden i planlægningen? 

Vi har i 2019 sat gang i to delprojekter, der tilsammen kan give input til kommunernes forestående arbejde. De to delprojekter er

  • Historisk kortlægning af praksis for planlægning i det åbne land. 
    Vi får undersøgt den hidtidige praksis for planlægningen for landsbyer. Undersøgelsen skal give et overblik over den hidtidige kommunale og statslige praksis på området og give input til konkrete virkemidler.

  • Udvikling af metoder til den kommunale planlægningsproces.
    Der vil blive udviklet og afprøvet en metode til at analysere og vurdere en kommunes landsbyer i tæt samarbejde med tre kommuner. Metoden skal understøtte den enkelte kommunes strategiske arbejde med landsbyerne. Ved at samle op på tværs af de tre eksempelprojekter vil vi samtidig understøtte og styrke alle øvrige kommuners arbejde med at leve op til lovkravet om at lave strategisk planlægning for deres landsbyer. De tre kommuner, vi samarbejder med, er Vejen Kommune, Holstebro Kommune og Norddjurs Kommune. 


Den viden vi får fra de to delprojekter vil blive formidlet til kommunerne primo 2020.   

Realdania og yderområderne

Vores støtte til den strategisk planlægning for landsbyer står oven på en mangeårig indsats i yderområderne. Vi har i en årrække arbejdet med de yderområder og landdistrikter, der er udfordret af den økonomiske og demografisk udvikling. Indsatser som Mulighedernes Land, Stedet Tæller, På Forkant, Underværker, Collective Impact om jordfordeling har alle helt eller delvist haft til hensigt at gentænke, forbinde og styrke livet på landet. 

Seneste har vi med kampagnerne Landsbyklynger og Mødestedet arbejdet mere specifikt med landsbyerne. I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgere samles om alt fra institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud. De foreløbige resultater viser, at landsbyklynger, der vokser nedefra, styrker livet på landet. 

Læs mere om landsbyklyngerne på vores projektbeskrivelser:

LandsbyklyngerMødestedet