x

Selvom der stadig bor mere end en million danskere i landsbysamfund over hele Danmark, er antallet af indbyggere i landdistrikterne faldet stødt siden 1800-tallet. Der er tale om strukturelle, blivende ændringer, og mange steder er det i dag vanskeligt at drive skoler og dagligvarebutikker. Tomme huse forfalder, rutebilen kører udenom, og de yngre borgere flytter til de større byer.

Der er derfor et reelt behov for at omstille og tilpasse en lang række landsbyer til en fremtid med færre indbyggere. Siden 2019 har ’Lov om strategisk planlægning for landsbyer’ af samme grund gjort det lovpligtigt at planlægge strategisk for landsbyer på kommuneniveau. Formålet er at få skabt bedre forudsætninger for gode hverdagsliv i landsbyerne gennem aktiv stillingtagen til og nye strategier for hver enkelt landsby.

Metode til kommunerne

Vi ønsker at understøtte kommunernes arbejde med at skabe levedygtige landsbyer og lokalsamfund gennem strategisk planlægning. Siden loven trådte i kraft, har vi derfor understøttet to landkommuner og en yderkommune i at udvikle en metode til strategisk planlægning for landsbyer. Publikationen ’Længe leve landsbyerne’ er resultatet af dette samarbejde. 

Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer

’Længe Leve Landsbyerne’ viser, hvordan kommunerne kan opstille realistiske mål og virkemidler for deres forskellige landsbyer åp baggrund af en grundig kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund i kommunen. Metoden til kortlægning og analyser gennemgås trinvis i publikationen og kan – når den er gennemført lokalt – vise veje frem for både landsbyer i fremgang og for dem der oplever fraflytning og negativ vækst. 

Metoden består af fem trin, som udfoldes i publikationen:

  1. Kortlægning af geografi og demografi
  2. Kortlægning af civilsamfundsstyrke
  3. Landsbygrupperinger
  4. Målsætninger, delmål og virkemidler
  5. Civilsamfundsinvolvering

Når kortlægningerne er gennemført, når civilsamfundet er involveret, og når målsætningerne er opstillet, står kommunen med et solidt grundlag for en målrettet og differentieret udvikling af sine landsbyer.

Baggrund

Metoden er udarbejdet af konsulentvirksomheden Hjortkjær, der laver strategisk rådgivning om by og land. De har samarbejde med Vejen Kommune, Holstebro Kommune og Norddjurs Kommune i processen. Som underrådgiver har Urland ApS udarbejdet den geografiske og demografiske kortlægning. 

Realdania og yderområderne

Vores støtte til den strategisk planlægning for landsbyer står oven på en mangeårig indsats i yderområderne. Seneste har vi med kampagnerne Landsbyklynger og Mødestedet arbejdet specifikt med landsbyerne. De foreløbige resultater fra disse kampagner viser, at landsbyklynger, der vokser nedefra, styrker livet på landet. I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgere samles om alt fra institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud.

Læs mere om landsbyklyngerne på vores projektbeskrivelser:

LandsbyklyngerMødestedet