x

Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber

Evaluering

Udgivelsesdato
januar 2024

Sideantal
32 sider

Forfatter(e)
Rapporten er udarbejdet af Mette Riisgaard Hansen, Ida Roed Volsmann, Johanne Mose Entwistle og Mia Kruse Rasmussen fra AART for Realdania i 2023.

Download

AART har gennemført en evaluering af samspillet mellem arkitektur og fællesskab i tre nyopførte bofællesskaber i Aalborg, Ringkøbing og Ry. Resultatet er en serie på tre evalueringsrapporter - en for hvert bofællesskab - og så denne tværgående rapport, der samler op på læringspunkter fra evalueringerne af de tre byggerier.

Når vi bygger med henblik på at skabe forandring, må vi anerkende, at bygninger i sig selv ikke skaber forandring. Forandringerne kommer som et resultat af, at mennesker ændrer adfærd i samspillet med det nye byggeri. Denne adfærdsændring kommer ikke nødvendigvis af sig selv, og en manglende understøttelse af samspillet mellem adfærd og bygning kan  resultere i det, man inden for forskningen kalder, et ”socialt performance gap”, hvor byggeriet ikke afstedkommer de ønskede ændringer og effekter. 

'Læring på tværs ...' kommer med en række bud på, hvordan man kan imødekomme potentielle ”sociale performance gaps” i fremtidige  projekter og processer, der vedrører seniorbofællesskaber. Indsigterne er identificeret i evalueringen af tre seniorbofællesskaber i Aalborg, Ringkøbing og Ry gennemført af AART i 2022-2023 for Realdania. 

Udgivelsen er bygget op omkring tre afsnit. Det første afsnit opsummerer de vigtigste arkitektoniske virkemidler til at understøtte henholdsvis hverdagsfællesskab, interessefællesskab, privathed og boligkvalitet. Det andet afsnit er læring på tværs, der rummer 7 tværgående indsigter, der er fremkommet på tværs af evalueringerne af de tre seniorbofællesskaber. Afslutningsvist rummer afsnittet anbefalinger konkrete anbefalinger, som man kan arbejde videre med i forbindelse med udvikling, udførsel og ibrugtagningen af seniorbofællesskaber i fremtiden.