x

Seniorbofællesskaber i coronaens tid

Undersøgelse

Udgivelsesdato
maj 2024

Sideantal
54 sider

Forfatter(e)
Max Pedersen, antropolog

Download

Hvad har COVID-19 betydet for hverdagen i i ti seniorbofællersskaber?

Det overordnede sigte med projektet har været at undersøge, hvordan pandemien over et bredt felt påvirkede hverdagen i ti seniorbofællesskaber. Undersøgelsen har særligt fokus på at beskrive de initiativer, beboerne tog for at imødegå de sociale og sundhedsmæssige udfordringer under tiden med covid-19.