x

Landsbyklynger som mulig udviklingsstrategi - Muligheder og Barrierer

Sideantal
76 sider

Forfatter(e)
Realdania
Lektor Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet
Videnskabelig Assistent Morten Frølund, Aalborg Universitet
Lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet

Download

Denne rapport indeholder en forundersøgelse igangsat af Realdania og DGI omkring mulighederne og barriererne i at etablere landsbyklynger som udviklingsstrategi.

Denne rapport indeholder en forundersøgelse igangsat af Realdania og DGI omkring mulighederne og barriererne i at etablere landsbyklynger som udviklingsstrategi. Rapporten er udviklet af Aalborg Universitet i samarbejde Syddansk Universitet for DGI og Realdania. Udgangspunktet er, at dannelsen af landsbyklynger muligvis kan være en relevant strategi som udviklings- og styringsværktøjer i forbindelse med planlægning i og for landsbyer. Således har denne rapport som mål at undersøge de muligheder og barriere, der er ved implementeringen af en landsbyklynge. Dette sker gennem en undersøgelse af 4 områder, som forsøger:

1) at afdække udbredelsen af landsbyklyngeprojekter, der
fokuserer på netværk og samarbejder mellem landsbyer

2) at afdække de muligheder og barrierer der er forbundet
med sådanne projekter

3) at afdække betydningen af mødesteder i danske landsbyer

4) at skabe en mere klar definition af en landsbyklynge