x

LCA-processen

Udgivelsesdato
2023

Sideantal
44 sider

Forfatter(e)
Stephan P. Sander, Morten Skaarup Jensen og Nina Koch-Ørvad (Værdibyg)

Vejledningen fokuserer på at integrere livscyklusvurderinger (LCA) som afgørende redskab i byggebranchen for at imødekomme kravene til lavere CO2-aftryk i byggeriet. Den beskriver processen, hvor LCA anvendes som beslutnings- og designværktøj gennem hele byggeprojektet, med sigte på at gøre CO2-udledning til et centralt parameter på linje med pris, tid og kvalitet.

LCA-processen

Byggebranchen står over for en afgørende forandring, hvor CO2-reduktion ikke længere er blot et tal, men en afgørende faktor i byggeprocessen. Med stigende krav til byggeriers klimapåvirkning i bygningsreglementet er der en bevægelse i gang, der kræver en integreret tilgang til livscyklusvurderinger (LCA). Denne tilgang søger at gøre CO2-udledning til en central parameter, hvor afgørende beslutninger træffes baseret på viden om designoptimering, materialevalg og tilknyttede CO2-udledninger. Målgruppen for denne vejledning er bred og inkluderer bygherrer, rådgivere, entreprenører, underentreprenører, samt leverandører og producenter.

Vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra os.

Læs publikationen