x

Levende bymidter udredning

Undersøgelse

Udgivelsesdato
august 2022

Sideantal
46 sider

Forfatter(e)
Rambøll

Realdania har bedt Rambøll se nærmere på, hvad det er for nogle funktioner og anvendelser, der kendetegner bymidten, hvad aktørerne oplever som værdifuldt, og hvordan der skabes fællesskab og identitet, bl.a. med afsæt i bymiljø, arkitektur og kulturarv. Udredningen omfatter byer i størrelsen 4.000-70.000 indbyggere

I løbet af de seneste år har en række aktuelle samfundstrends påvirket udviklingen af hovedbyerne og deres bymidter. Urbanisering og ændrede forbrugsmønstre spiller ind, og gentagne covid19-nedlukninger har effekter, som ikke er kortlagt. Samtidig er der også en række andre trends på spil: Fx et politisk fokus på decentralisering og udflytning af jobs, flyttemønstre ud af byerne og succeshistorier fra hovedbyer, der formår at skabe vækst, positiv identitet og at tiltrække nye borgere.

Med Hovedbyer på forkant har Realdania gennem de senere år sat byernes udvikling på dagsordenen, og i 2022 træffer Realdanias bestyrelse beslutning om, hvorvidt og i så fald hvordan indsatsen skal fortsættes. Med det afsæt har Realdania bedt Rambøll afdække de hovedudfordringer, som aktørerne oplever og herunder afdække drivkræfter og mulige greb, som aktørerne kan sætte i spil for at udvikle en levende bymidte. Dermed er sigtet at understøtte et klarere målbillede for den levende bymidte, afdække aktørfeltet, deres dagsordner og mobiliseringspotentialer og med det afsæt at formulere anbefalinger for Realdanias videre indsats på området ud fra foreningens position som ledende filantropisk aktør på området.

Fokus for udredningen har særligt været på de funktioner og anvendelser, der kendetegner bymidten, hvad aktørerne oplever som værdifuldt, og hvordan der  skabes fællesskab og identitet, bl.a. med afsæt i bymiljø, arkitektur og kulturarv. Hovedbyer har i udredningen omfattet byer i størrelsen 4.000-70.000 indbyggere.