x

Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri

Rapport

Udgivelsesdato
april 2021

Sideantal
10 sider

Forfatter(e)
Forfatter: Birgit Rasmussen
Redaktion: Dorte Gram og Lise Jacobsen
Tegninger: Michael Ulf Bech og Lise Jacobsen

Download

Denne GOD PRAKSIS folder handler om lydisolering mod nabostøj.

I Danmark er der ca. 1,1 mio. etageboliger bygget fra ca. 1850 til 2020. Over halvdelen er bygget, før der var lydisolationskrav i bygningsreglementet og har lydforhold langt under nugældende lydkrav. Bygningskonstruktionerne i boligbyggeri har ændret sig gennem tiderne, og folderen beskriver principperne for lydrenoveringsløsninger for boligadskillende vægge og etagedæk i boligbyggeri fra forskellige tidsperioder.

I renoveringsprojekter bør forbedring af lydforhold planlægges på lige fod med andre ændringer. Beboernes oplevelse af støjgener bør tages alvorligt og have høj prioritet, ikke mindst fordi der ofte er 25-30 år mellem større renoveringer. Folderen henvender sig til boligorganisationer, bestyrelser, beboere, byggerådgivere og entreprenører og er tænkt som inspiration til at bringe lydrenovering ind i de indledende diskussioner om renovering af etageboligbebyggelser.

Publikationen er en del af projektet ”Implementering af LYDKVALITET ved renovering af etageboligbyggeri – Et pilotprojekt”, som er finansieret af Landsbyggefonden, Realdania og Aase & Ejnar Danielsens Fond.