x

Nye veje til urbant selvbyg

Rapport

Udgivelsesdato
maj 2022

Sideantal
54 sider

Forfatter(e)
Urbant Selvbyg i Musicon

Download

Rapporten her undersøger potentialer og barrierer for selvbyg i en dansk kontekst. Publikationen er udarbejdet i forbindelse med projektet "Urbant Selvbyg på Musicon", der er et af syv udvalgte eksperimenter i Boliglaboratorium.

Dette dokument har to formål. Det ene formål er at præcisere, hvad selvbyg er, hvem selvbyggerne er og hvad selvbygs særlige potentialer er set i en byudviklingsmæssig og arkitektonisk sammenhæng. Med det ønsker parterne bag projektet at give et indblik i og skabe en forståelse af, hvorfor selvbyg er en relevant bygge- og boligform at introducere i et danskboligmarked anno 2021.

Det andet formål er at tydeliggøre de benspænd, der udfordrer selvbyg i dagens marked, og hvordan man med den rette rammesætning kan overkomme flere af disse i et samarbejde på tværs af kommunale, finansielle og private aktører. I en trin-for-trin guide opsummeres det, hvordan arbejdet med selvbyg kan gribes an for at opnå succes i en dansk kontekst.

Projektet ‘Urbant Selvbyg på Musicon’ er udviklet af Roskilde Kommune i samarbejde med en række fagrådgivere. Projektet er en del af Realdania og Statens Kunstfonds program ‘Boliglaboratorium’, der i 2020 blev søsat med det formål at give støtte og plads til eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri.