x

Nye løsninger

Rapport

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Smith Innovation

Download

Virksomhedernes vilkår og muligheder for udvikling

Rapporten henvender sig til virksomheder og øvrige beslutningstagere, der ønsker et indblik i hvilke vilkår og muligheder, der gør sig gældende for virksomheder, som ønsker at udvikle nye ydelser inden for klimatilpasning. Rapporten har hovedvægt på danske forhold og afdækker:

  • Hvad der motiverer til at arbejde med klimatilpasning?
  • Hvordan aktørerne ideelt set ønsker at udvikle og levere klimatilpasningsløsninger?
  • Hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre skiftet hos aktørerne?
  • Hvilke faktorer der påvirker hvor langt og i hvilken retning udviklingen af klimatilpasningsløsninger vil gå?
  • Hvilke konkrete forslag aktørerne har til udviklingen af nye klimatilpasningsløsninger?