x

Refleksioner fra en pandemi - en essaysamling om bymiljøer, bygninger og livskvalitet

Bog

Udgivelsesdato
29. marts 2022

Sideantal
214 sider

Forfatter(e)
De 21 essays er skrevet af en række faglige forskere og videnspersoner.

Download

Realdania ønsker med denne essaysamling at samle op på nogle af de erfaringer og refleksioner, som COVID-19 har medført i relation til vores fysiske rammer.

Vi har derfor inviteret flere end 20 forskere og videnspersoner til i anden halvdel af 2021 at skrive en række essays. Her reflekterer de hver især – ud fra hver deres fagligheder – over, hvilken indflydelse COVID-19 har haft, og over, hvordan pandemien kan skabe potentiale for blivende forandringer med nye og bedre løsninger.

Gennem kapitlerne ”Bolig og arbejdsliv”, ”By og land”, ”Kultur, fritid og fællesskab” og ”Sundhed, teknologi og byggeri” ser forfatterne på vores situation nu, historisk og i fremtiden. Både i det store perspektiv og i det helt nære.