x

Renoveringsguide. Kvaliteter, udfordringer og anbefalinger

Sideantal
224 sider

Forfatter(e)
Redaktion:
Dansk Bygningsarv

Fagredaktører:
Professor og arkitekt Claus Bech-Danielsen,
Statens Byggeforskningsinstitut
Professor Per Heiselberg,
Aalborg Universitet
Kontorchef Arne Høi,
Kulturstyrelsen

Download

1940'erne og 1950'ernes murede boligbebyggelser.

De færreste tænker på 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser som bygningsarv i verdensklasse. Men efterkrigstidens boligbebyggelser rummer en vigtig fortælling om velfærdssamfundets opbygning, og perioden er på mange måder en guldalder i dansk arkitekturhistorie.
I dag har mange af de murede boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne brug for at blive energirenoveret og moderniseret, så de lever op til nutidens boligmønstre og -drømme. Men renovering og modernisering uden omtanke for helheden og de oprindelige kvaliteter risikerer at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur.