x

Social Commissioning - et cirkulært levetidsperspektiv

Udgivelsesdato
2024

Sideantal
88 sider

Forfatter(e)
Vibeke Grupe Larsen, Danske Arkitektvirksomheder; Johanne Mose Entwistle, AART; Mia Kruse Rasmussen, AART; Kirstine Brøgger Jensen, Danske Arkitektvirksomheder

Download

Få forslag til ydelser og leverancer, der kan understøtte social værdiskabelse gennem byggeriets faser, i denne publikation – fra den første idé og design, gennem brugsfasen, til genanvendelse eller endt levetid.

God arkitektur skal i fremtiden balancere mellem mangfoldige og forskelligartede hensyn med øje for såvel miljømæssig, som økonomisk og social bæredygtighed. Dette åbner både nye forretningsområder, men fordrer også nye kompetencer.

Derfor ønsker Danske Arkitektvirksomheder og AART at sætte lys på både nødvendigheden af og metoder til social værdiskabelse i vores byer og bygninger. Under titlen ”Social Commissioning” rammesætter vi i denne publikation principper, proces og metoder til at kvalificere design og arbejde med forandringsledelse som del af et bygge- eller renoveringsprojekt.

Publikationen skal styrke debatten, understøtte kompetenceudvikling og dele viden om, hvad arkitektur kan og skal. Forslag til ydelser og leverancer, der kan understøtte social værdiskabelse gennem byggeriets faser, præsenteres i publikationen – fra den første idé og design, gennem brugsfasen, til genanvendelse eller endt levetid.

Herved henvender publikationen sig både til arkitektvirksomheder og til bygherrer, der ønsker at arbejde målrettet med sociale aspekter af arkitekturen.

Publikationen er resultat af et samarbejde mellem AART og Danske Arkitektvirksomheder, med afsæt i to forskningsprojekter fra forskningsnetværket Circular Build Environment Network (CBEN), støttet af Realdania. Gennem publikationens tilblivelse har der været inspirerende debatter og kloge indspark fra en række arkitektvirksomheder, fra Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Realdania har støttet publikationen.