x

Evaluering af Stedet Tæller

Evaluering

Udgivelsesdato
1. marts 2019

Sideantal
46 sider

Forfatter(e)
Moos-Bjerre

Download

Kampagnen Stedet Tæller har kastet lys over yderområdernes særlige potentialer. Formålet har været at vise nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for de største byer i Danmark.

Denne rapport præsenterer resultaterne af Moos-Bjerres evaluering af vores kampagne Stedet Tæller, der blev lanceret i 2011. Stedet Tæller har haft til formål "at vise ny veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten i Danmarks yderområder med udgangspunkt i udviklingen af de stedbundne potentialer"(Stedet Tæller 2017) 

Siden 2011 er mere end 25 konkrete, fysiske projekter blevet færdiggjort i regi af kampagnen, og flere er under realisering.