x

Sundere dagslys og kunstlys

Udgivelsesdato
2016

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
Carlo Volf MAA og Kjeld Johnsen SBi

Download

I de kommende år frem mod 2020 vil kravene til byggeriets energiforbrug blive skærpet i Danmark.

Denne rapport tager udgangspunkt i Bygningsklasse 2020 og beskriver de udfordringer som vi rent sundhedsmæssigt står overfor, når det gælder dagslys, kunstlys og energiforbrug i det byggede miljø. Det er håbet, at rapporten kan være med til at sætte fokus på lyskvaliteten, og på hvordan vi undgår at forringe dagslysets kvalitet i lavenergibyggeriet.