x

Terrænnært grundvand i danske byer

Rapport

Udgivelsesdato
september 2021

Sideantal
47 sider

Forfatter(e)
WSP, Smith Innovation, Teknologisk Institut og Lundgrens

Download

En eksempelsamling med læringen fra 16 steder i Danmark hvor terrænnært grundvand er en udfordring.

Denne eksempelsamling udforsker problemerne med terrænnært grundvand i danske byer. Eksempelsamlingen giver indblik i udfordringernes karakter og nuværende løsningstilgange med fokus på de tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger, som knytter sig til helhedsorienteret og bæredygtig håndtering af grundvand med fokus på beskyttelse og merværdi.

Eksempelsamlingen bidrager til den aktuelle debat om terrænnært grundvand i Danmark og er tiltænkt at skulle løfte det generelle vidensniveau og kvalificere debatten om, hvad der skal ske på grundvandsområdet fremadrettet.