x

Transformation for klimaet, økonomien og bygningsmassen

Udgivelsesdato
november 2022

Sideantal
72 sider

Forfatter(e)
Julie Abrahams og Signe Sand, Rådet for Grøn Omstilling

Download

Erfaringer fra otte transformationscases viser, at der er klimamæssige, økonomiske, sundhedsmæssige, sociale og kulturelle gevinster ved at renovere og transformere.

I denne publikation kan du læse om otte konkrete cases, som giver indblik i de muligheder og potentialer, som transformationsprojekter rummer. Rambøll har udarbejdet analyser af totaløkonomi og klimabelastning for de otte cases, mens Rådet for Grøn Omstilling, gennem interviews med bygherrer og arkitekter, har afdækket centrale erfaringer og anbefalinger, der er vigtige at have med, når man renoverer i stedet for at bygge nyt.

Formålet er at vise, at det i mange tilfælde er muligt og ikke mindst værdifuldt at transformere eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt. At inspirere, motivere og oplyse bygherrer, både private såvel som offentlige, samt arkitekter og rådgivere til at ændre forståelse, fokus og ikke mindst praksis, når det kommer til nybyggeri over for transformationer.

Ambitionen er, at det vil inspirere og bidrage til, at transformation og renovering bliver en langt mere udbredt og integreret del af byggeriet.

Sammen med Grundejernes Investeringsfond har vi støttet publikationen.