x

Værktøj til ibrugtagning af skolebyggeri

Udgivelsesdato
september 2023

Sideantal
40 sider

Forfatter(e)
Ditte Maria Juel Jensen, Lars Bertelsen og Christine Skovgaard Madsen (Bygherreforeningen)

Download

Tag brugerne med på råd i forandringsprocessen - fra idéfase til ibrugtagning af byggeriet.

De fleste byggeprojekter er også forandringsprojekter. Den færdige bygning er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå en ønsket forandring. Netop derfor er det vigtigt, at I som bygherreorganisation begynder at rette fokus på den proces, der skal foregå samtidig med byggeprocessen. Som bygherre er det ikke længere nok blot at aflevere et byggeri til brugerne til tid, kvalitet og pris. Du har også et ansvar for, at brugerne er med på rejsen og forstår bygningens funktioner, så de er rustet til at ibrugtage bygningen på bedst mulig vis.

Værktøjet hjælper dig igennem en proces i samspil med brugerne allerede undervejs i byggeprojektet og kan være med til at sikre en god ibrugtagning, når skolebygningen står færdig. Værktøjet kan bruges både ved nybyggerier, men også ved mindre projekter med renoveringer, om- og tilbygninger og bygningsfysiske forandringer på skolen.

Ibrugtagningsværktøjet er et af fire værktøjer, der lanceres under projekttitlen ”Byg til velfærd”, som Bygherreforeningen udgiver med støtte fra os samt Lokale- og Anlægsfonden. Projektet giver værktøjer og inspiration til godt velfærdsbyggeri i fremtiden.