x

Dialogværktøj til bedre skolebyggeri

Udgivelsesdato
september 2023

Sideantal
52 sider

Forfatter(e)
Lars Bertelsen og Christine Skovgaard Madsen (Bygherreforeningen)

Download

Tre skridt mod det gode skolebyggeri: Strategiske overvejelser, pædagogik, didaktik, organisering samt skolens rum og funktioner.

Skolebyggerier er komplekse størrelser, som kræver en række valg på både det strategiske, pædagogiske og byggetekniske plan. Beslutningsprocessen er dog ofte delt mellem kommunens faglige forvaltning på skoleområdet og bygherreorganisationen. Og det kan være en udfordring, fordi et godt skolebyggeri kræver udveksling af viden mellem den faglige forvaltning om pædagogik og didaktik og den kommunale bygherreorganisation om bygningens funktioner, teknik, anvendelse og økonomi. For at et skoleprojekt kan blive en succes, er det således afgørende, at der i de indledende faser etableres en forståelse på tværs af disse forvaltninger om, hvilken skole man gerne vil skabe, og hvordan de fysiske rammer kan understøtte det.

Dette dialogværktøj er henvendt til projektgruppen og særligt bygherreorganisationen og/eller den faglige forvaltning omkring projekter med ny- eller ombygning af skoler. Værktøjet er primært tænkt til grundskoler i kommunerne, men kan også bruges til andre typer af undervisningsbyggeri.

Dialogværktøjet er et af fire værktøjer, der lanceres under projekttitlen ”Byg til velfærd”, som Bygherreforeningen udgiver med støtte fra os samt Lokale- og Anlægsfonden. Projektet giver værktøjer og inspiration til godt velfærdsbyggeri i fremtiden.