x

Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen

Rapport

Udgivelsesdato
2021

Sideantal
57 sider

Forfatter(e)
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Potential Company og DareGender

Download

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) sætter i denne rapport fokus på øget kønsdiversitet og et bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Rapportens formål

Der er stadig ganske få kvinder i byggeriet, hvilket ikke har ændret sig gennem mange år på trods af, at branchen mangler arbejdskraft, og der er store fordele ved en mere mangfoldig arbejdsskare. Med denne rapport ønsker Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) derfor at sætte gang i debatten om, hvad der skal til for at øge diversiteten i branchen, samt påpege mulige positive effekter når det sker.

Formålet med rapporten er at inspirere til konkrete handlinger i branchen, og derfor nedsættes også et ambassadørkorps med både ledere og medarbejdere fra branchen, som skal bidrage til at sætte større og mere samlet fokus på byggebranchens diversitetsudfordringer og afprøve konkrete anbefalinger fra rapporten.

Om rapporten

Rapporten er baseret på desk research, samt 15 interviews og to fokusgruppemøder med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde, både ledere og medarbejdere, samt kvinder og mænd. Den giver således et indblik i kulturen og de mange forskellige holdninger og erfaringer omkring køn på tværs af byggeriets værdikæde, samt hvordan det opleves at arbejde som kvinde i branchen.

Rapporten angiver til slut en række anbefalinger til skridt mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø, som kan fremme diversiteten og styrke rekrutteringen til byggebranchen - ikke kun for kvinder, men også for andre underrepræsenterede grupper.

Vi har støttet rapporten, som er blevet til i et samarbejde med Potential Company og DareGender og består af en kvalitativ afdækning af emnet – denne rapport – samt en kort version med rapportens vigtigste pointer og anbefalinger, og en kvantitativ afdækning af den øjeblikkelige status i branchen i konkrete tal.