x

Spinderikvarteret. En analyse af beboernes oplevelse af kulturmiljøet

Rapport

Udgivelsesdato
15. oktober 2021

Sideantal
99 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet af Urbanistas. Kasper Jacobsen, kasper@urbanistas.dk
I samarbejde med Kasper Albrektsen, erhvervs-Ph.D.-stipendiat ved Arkitektskolen Aarhus og Vejle Kommune.
Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet på opdrag fra Realdania. Rettighederne til rapporten tilhører Realdania.

Download

Nu ligger analysen Vores Kvarter. Spinderikvarteret – Beboernes Oplevelse af Kulturmiljøet klar som fuld rapport og et kortere opsamlende notat. Her finder du den fulde rapport.

Projektet Vores Kvarter, undersøger blandt andet, hvordan det er at være beboer i et kvarter med en særlig kulturel, arkitektonisk eller historisk karakter. Tre kvarterer er udvalgt som pilotprojekter, herunder Vejle. Her er der fokus på Spinderikvarteret, et tidligere industri- og boligområde, præget af industriminder og historiske forbindelser mellem arbejde og bolig. 

Rapport og resumé:

Undersøgelsens omdrejningspunkt er at møde beboerne i det miljø, hvor de bor. At se på kvarteret i fællesskab og tale om, hvordan kvarteret opleves.

32 beboere har deltaget og medvirket i blandt andet dialogvandringer, gruppeinterviews, kortlægning, spørgeskemaer med mere. 

Læs en kortere opsamlende resumé af undersøgelsen

Undersøgelsen viser at:

- Kulturarven betyder noget for beboerne, det giver en særlig stemning og det er positivt med udvikling af bygningerne, hvis det tilpasses kvarterets udtryk.

- Socialt liv er vigtigt for beboerne, selv om de sjældent selv er en del af fællesskaber på tværs af kvarteret eller er faste brugere af kvarterets steder.

- Der er mange forskellige fortællinger om kvarteret blandt beboerne og enkelte oplever området helt anderledes end de fleste.

- Kvarterets historie er en kvalitet for beboerne og er med til at sætte nutiden i perspektiv.

Du kan læse meget mere om analyse, metode og resultater i de to publikationer.

God læselyst.