x

Spinderikvarteret. En analyse af beboernes oplevelse af kulturmiljøet

Rapport

Udgivelsesdato
15. oktober 2021

Sideantal
99 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet af Urbanistas Kasper Jacobsen, kasper@urbanistas.dk
I samarbejde med Kasper Albrektsen, erhvervs-Ph.D.-stipendiat ved Arkitektskolen Aarhus og Vejle Kommune.
Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet på opdrag fra Realdania. Rettighederne til rapporten tilhører Realdania.

Download

Projektet Vores Kvarter undersøger , hvordan det er at være beboer i et kvarter med en særlig kulturel, arkitektonisk eller historisk karakter.

Projektet Vores Kvarter, undersøger blandt andet, hvordan det er at være beboer i et kvarter med en særlig kulturel, arkitektonisk eller historisk karakter. Tre kvarterer er udvalgt som pilotprojekter, herunder Vejle. Her er der fokus på Spinderikvarteret, et tidligere industri- og boligområde, præget af industriminder og historiske forbindelser mellem arbejde og bolig. 

Rapport og resumé:

Undersøgelsens omdrejningspunkt er at møde beboerne i det miljø, hvor de bor. At se på kvarteret i fællesskab og tale om, hvordan kvarteret opleves.

32 beboere har deltaget og medvirket i blandt andet dialogvandringer, gruppeinterviews, kortlægning, spørgeskemaer med mere. 

Læs en kortere opsamlende resumé af undersøgelsen

Undersøgelsen viser at:

  • Kulturarven betyder noget for beboerne, det giver en særlig stemning og det er positivt med udvikling af bygningerne, hvis det tilpasses kvarterets udtryk.
  •  Socialt liv er vigtigt for beboerne, selv om de sjældent selv er en del af fællesskaber på tværs af kvarteret eller er faste brugere af kvarterets steder.
  • Der er mange forskellige fortællinger om kvarteret blandt beboerne og enkelte oplever området helt anderledes end de fleste.
  • Kvarterets historie er en kvalitet for beboerne og er med til at sætte nutiden i perspektiv.

Du kan læse meget mere om analyse, metode og resultater i de to publikationer.