x

Midlertidige aktiviteter i byudvikling

Udgivelsesdato
30. juni 2013

Download

Levende, attraktive og mangfoldige byer opstår i et samspil mellem byen og dens borgere. Strategisk brug af midlertidige aktiviteter kan tilføre liv og dermed positiv opmærksomhed, ejerskab og værdi til en fremtidig ny bydel – allerede før man bygger.

Publikationen ”Midlertidige aktiviteter i byudvikling” fra Realdania By & Byg har til formål at inspirere kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere og andre professionelle til at bruge midlertidige aktiviteter som et strategisk værktøj i byudviklingen. Publikationen bygger på erfaringer fra byudviklingsprojekterne Køge Kyst og FredericiaC.

I publikationen uddybes fem centrale funktioner for midlertidige aktiviteter og anlæg i byudviklingsprojekter. Funktioner, som har en strategisk betydning for den langsigtede byudvikling, og som kan bidrage positivt til overordnede perspektiver som bæredygtighed, kvalitet og værdi.

Brugt strategisk vil midlertidige aktiviteter:

  • Fungere som driver for byudviklingen
  • Tilføre området værdi
  • Påvirke den kommende permanente bydel
  • Skabe ejerskab
  • Skabe opmærksomhed

Publikationen bygger på de mange gode erfaringer med midlertidige aktiviteter, som Realdania By & Byg har opsamlet i partnerskabsprojekterne FredericiaC og Køge Kyst sammen med hhv. Fredericia og Køge Kommune.

I Køge Kyst har en vision om at gøre kultur til drivkraft pustet liv i havneområdet og skabt opmærksomhed, også uden for byen – og i FredericiaC er byudviklingsområdet indrettet som en unik midlertidig ramme om brugernes aktiviteter på områder, der tidligere var uden offentlig adgang.

Og i Realdania By & Bygs to nyeste partnerskabsprojekter – Ringkøbing K og NærHeden i Høje-Taastrup Kommune – indsamles lignende erfaringer.