x

Privat-offentlige bysamarbejder - rapport

Udgivelsesdato
2020

Sideantal
48 sider

Forfatter(e)
Netværket for privat-offentlige bysamarbejder

Download

I foråret 2017 fandt en række kommuner, Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL sammen i et netværk med det formål at belyse kvaliteterne i og erfaringerne med privat-offentlige samarbejder inden for byudvikling.

Denne hovedrapport rummer erfaringerne og læringerne fra det toårige netværksforløb om privat-offentlige bysamarbejder, underbygget af de vigtigste læringspunkter fra privat-offentlige bysamarbejder i udlandet. Rapporten følger op på og udfolder konklusionerne fra inspirationshæftet fra september 2019.

Desuden rummer rapporten en gennemgang af den konkrete proces fra idé til realisering af et bysamarbejde som inspiration til offentlige og private aktører, der ønsker at komme i gang med et samarbejde om udviklingen af et byområde.

Du kan også finde mere materiale på Byplanlab.dk