x

Romerhuset

Bog

Udgivelsesdato
april 2013

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Af Hans Kristensen og Lise Juel

For medlemmer af
Realdania By & Byg Klubben
75,00 kr.
(149,00 kr. for ikke-medlemmer )

Læg i kurv

Bogen tegner et rids af Romerhusene i et samfundsmæssigt og bolighistorisk perspektiv og giver i ord og billeder et indblik i Realdania By & Bygs arbejde med at føre et af husene tilbage til sit oprindelige udgangspunkt.

At udtænke livet i en bolig er en form for iscenesættelse af de dagligdags begivenheder, der udspiller sig i en familie. Netop denne abstraktionsevne mestrede den danske arkitekt Jørn Utzon, og den kommer på sublim vis til udtryk i de 60 såkaldte Romerhuse, der er opført i årene 1957-60 i et smukt kuperet terræn i Helsingør.

Både i det ydre og det indre er husene udtryk for en gennemtænkt, men dog foranderlig livsform, og samtidig er husene enestående eksempler på den særlige byggestil, der karakteriserede boligbyggeriets udvikling i efterkrigstidens Danmark.

På opførelsestidspunktet repræsenterede Romerhusene en helt ny hustype i nordisk sammenhæng, og som en af landets første større bebyggelse i nyere tid blev Romerhusene og de omkringliggende friarealer fredet i 1987.

I dag er Romerhusene fortsat et enestående eksempel på hustypens anvendelse i en landskabelig sammenhæng, og stedets og husenes særegne kvaliteter er til stadighed en levende inspirationskilde for både danske og udenlandske arkitekter.

60 sider rigt illustreret. Fotos af fotograf Jens Markus Lindhe.