x

Realdanias Foreningsstrategi 2021-2028

Strategi

Udgivelsesdato
oktober 2021

Sideantal
20 sider

Download

Vores ambition med Foreningsstrategien er at bidrage til missionen om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

En gensidigt engagerende og berigende udveksling af viden, inspiration og oplevelser med medlemmerne skal gavne såvel medlemmerne som Realdanias virke.

Vi vil med aktiviteter, tilpasset medlemmernes forskellige behov, blive relevante for flere, der ejer fast ejendom, og som samtidig interesserer sig for
og/eller har en særlig tilknytning til det byggede miljø.