x

Vi vil fremme rum og fællesskaber for ældre ved at afprøve nye samarbejdsformer, med udgangspunkt i et stærkt datagrundlag.

Filantropiske mål

Dette initiativ understøtter vores to filantropiske mål, om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Med initiativet afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der med udgangspunkt i et stærkt datagrundlag baserer sig på at skabe varige løsninger gennem partnerskaber om udvikling af seniorbofællesskaber.

Når vi samarbejder med pensionsselskaber og den almene boligsektor, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi, dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt.

På den måde vil vi med en relativ beskeden økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked og i den almene boligsektor, så de både skaber afkast og øger livskvaliteten for beboerne.
Det vil vi