x

Vi vil styrke de fysiske rammer for fælles mødesteder, der fremmer sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber. 

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.

Udfordringer og indsatser

Udfordringerne Udfordringerne
Udfordringerne Danmark bliver mere opdelt, og antallet af nære sociale relationer varierer kraftigt på tværs af befolkningsgrupper. Det kan føre til dalende livskvalitet og i stadigt flere tilfælde til reel ensomhed. Samtidig vinder virtuelle fællesskabsformer frem. Især de yngre generationer mødes stadig oftere på nettet, hvilket udfordrer det fysiske samvær og mulighederne for at mødes på tværs af skel og baggrund. Deltagelsen i formelle fritidsaktiviteter er faldende, og de traditionelle organiseringsformer er under pres.

Vi foretrækker i stigende grad kortere, projektbaserede fællesskaber. Deltagelsen i denne type frivilligt arbejde ser ud til at være stigende. Der er derfor behov for at nytænke og afprøve idéer til fysiske mødesteder, der understøtter social inklusion og hverdagens fællesskaber. 
Udfordringerne
Indsatser Indsatser
Indsatser Sociale relationer og fællesskaber er afgørende for vores livskvalitet. Stærke fællesskaber kan trives alle steder, men de rette fysiske rammer kan være med til at udvikle og styrke nye inkluderende og ligeværdige fællesskaber; i byens rum, eller når vi mødes under samme tag i multihallen eller forsamlingshuset. 

Vi vil samarbejde bredt med bl.a. foreningslivet, kommuner og private parter, hvor vores indsats skal bidrage til at udvikle rammerne om vores fællesskaber og inspirere til, at vores fysiske mødesteder tager højde for nye måder at indgå i fællesskaber. Vi understøtter de originale og innovative løsninger, der kan skabe rammerne for morgendagens meningsfulde fællesskaber.