Gram Slot

På Gram Slot i Sønderjylland vil man genskabe herregården som det kulturelle og erhvervsmæssige fyrtårn, stedet før har været. Som en del af Realdanias kampagne ”Fremtidens Herregård” er ejerne i gang med at restaurere og ny-indrette kostalden og den kæmpestore, holstenske lade til messe- og konferencefaciliteter.

Projektbeskrivelse 

I 2007 overtog familierne Brodersen og Nygaard Gram Slot fra familien Schack/Brockenhuus. De nye ejere er nu i gang med en omfattende revitalisering af stedet, hvor moderne økologisk landbrug kombineres med et kulturelt oplevelsescenter i herregårdens unikke bygningskulturelle rammer. Ønsket er at åbne op for nye aktiviteter og genskabe Gram Slot som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn.

Gram Slot blev første gang nævnt i 1231, da det stadig var kongsgård og ejet af Kong Valdemar. I dag stammer den ældste bygning fra 1500-tallet, og det samlede herregårdsanlæg har fået tilført bygninger i hvert eneste århundrede lige siden. Arkitekturen har træk fra så forskellige stilarter som middelalder, renæssance og barok, ligesom kendere vil se regionale særtræk fra både Sønderjylland, Vestslesvig og Frisland.

For ejerne er det vigtigt at bibeholde stedets bygningskulturelle værdier. Derfor skal revitaliseringsprojektet også skabe mulighed for at udvikle kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv.

Konkret er ejerne i gang med at etablere messefaciliteter i den store tolængede kostald og i avlsgårdens enorme holstenske lade. Staldens vestlænge skal indrettes til gårdbutik og café, hvor herregården kan sælge egne lokalt producerede varer. I nordlængen skal der indrettes plads til workshops, messe- og markedsaktiviteter. Faciliteterne bliver de største af deres art i kommunen og vil fremover tilbyde arrangementer med inspiration og læring for bl.a. bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Websites
  • Gram Slot

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • Nyheder

  • Kort

Kort

Gram Slot, Slotsvej 54

6510 Gram

{{ title }}

{{ description }}