Byggepladsen i Ilimanaq i Grønland er i midten af oktober atter lukket ned. De kommende måneders kulde og frost gør det umuligt at fortsætte arbejdet på de to historiske træhuse, som Realdania Byg overtog i sommeren 2014 og nu er i færd med at restaurere og indrette til restaurant og konferencested, husflidsbutik, udstilling og indhandlingssted for lokale fangster.

Først til foråret kan arkitekter og håndværkere igen åbne byggepladsen i den lille bygd 250 km nord for Polarcirklen og fortsætte arbejdet med at forvandle to 1700-tals-hytter til formidlingshuse for den grønlandske verdens- og kulturarv.

Arkitekt og projektleder Frants Frandsen, som står i spidsen for det grønlandske projekt, fortæller her om arbejdet i det forgangne år:

"Vinteren 2014/15 var usædvanligt streng i Ilimanaq med megen snefald og høje frostgrader. Opstarten af byggearbejderne i foråret blev derfor forsinket med ca. tre uger, men forsinkelsen er i løbet af den korte byggeperiode indhentet, så begge de historiske huse nu er klar til at gå den kommende vinter i møde.

Husene er nu oprettet for skævheder og sætninger grundet permafrosten og funderet helt til fjeld. Der er i sommerens løb lagt nyt undertag med brædder og pap på begge huse, så de er klar til at få dækbrædder lagt på klink næste år. Dårlige lafter, dvs. dårlige bjælker, er udskiftet med svære tømmerstokke i fulde længder hentet fra svenske skove, og alle bærende konstruktioner i bestyrerboligens bindingsværkskonstruktion er istandsat ved udlusninger eller udskiftning.

Facaderne er ved at være afrenset for mange lag malingrester, og den oprindelige tjærede overflade er kommet til syne. Husene tjæres første gang med trætjære, inden vinteren lukker helt ned for byggeaktivitet, og så lukkes husene af med plader og vindtæt pap ved døre og vinduer.

Alle vinduer og døre er demonteret og er sammen med den gamle butiks inventar, indvendige døre og paneler sejlet til et tømrer og snedkerværksted i Ilulissat, hvor de istandsættes over vinteren, så de er klar til genmontering i husene til foråret.

Næste års indvendige byggearbejder byder på lægning af gulve, snedkermæssig istandsættelse af vægge og lofter, panelarbejder m.v. samt maling af rummenes overflader med reference til husenes historiske farvepalette.

Derudover skal husene forsynes med nye tekniske installationer som el, varme, vand, IT og kloakering til restaurantkøkken, toiletter og bad. Restaureringsarbejderne udføres med stor entusiasme af grønlandske håndværkere fra Ilulissat, og det er glædeligvis også lykkedes at ansætte beboere fra bygden som medhjælp til nogle af byggearbejderne.

Restaureringen ser ud til at holde tidsplanen med officiel indvielse af Ilimanaq-projektet i juni 2017.

{{ title }}

{{ description }}