Knuthenlund

På Knuthenlund, som er en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård”, ønsker Susanne Hovmand, at herregården igen skal indtage den centrale rolle som vækstlokomotiv på Lolland. Visionen er at overføre” fra jord til bord-tanken” til mejeri-, bageri-, slagteri-, udsalgs- og viden-koncepter.

Knuthenlund skal være landdistriktets kraftcentrum og igen danne ramme om mange menneskers liv og færden, mener ejeren, Susanne Hovmand. Hendes vision er at gøre Knuthenlund til foregangseksempel på, at landbrugsproduktion stadig kan være en farbar vej for herregårdene, såfremt den knyttes med økologi, traditionelt håndværk og lokal forarbejdning. For Susanne Hovmand handler det ikke om at renovere en bevaringsværdig bygning, men om at genskabe Knuthenlunds betydning med hele det store herregårdsanlæg som ramme.

Knuthenlund satser på markedet for fødevarer af høj kvalitet. Ved at genoptage en gammel tradition for osteproduktion i høj kvalitet, udnytter man også potentialet for storytelling fuldt ud. Herregården har været ambitiøs og innovativ i forretningsudviklingen, som både inddrager en miljømæssig og social ansvarlighed i produktions- og ledelsesmetoderne. Omlægningen af landbruget til økologi tiltrækker nyt publikum og ressourcestærke lejere til godsets udlejningsboliger og er med til at give hele området et løft.

Projektet kombinerer en innovativ udnyttelse af stedets gode dyrkningsforhold med herregårdens bygninger, jorde og lange tradition for mejeridrift.

I Fremtidens herregård støttes en gedestald og et landskabeligt greb med en hvidtjørnehæk til at kranse gården og tilhørende produktions-bygninger ind. Dertil kommer et afgrødehus til korn og høtørring, etablering af et mølleri samt et nyt flisfyr og energikoncepter for reduktion af CO2.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Websites
  • Knuthenlund

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • Kort

Kort

Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7

4952 Stokkemarke

{{ title }}

{{ description }}