Landsbyklynger

I mange landsbyer bliver der færre indbyggere, hallen står tom og købmanden drejer nøglen om. Men nu spirer såkaldte landsbyklynger frem. De viser nye veje til, hvordan livet kan sikres i landsbyerne. Efter en vellykket pilotperiode har DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania lanceret en kampagne, der hjælper op til 25 nye landsbyklynger i gang.

Tema

Omkring 1,2 millioner mennesker bor i landdistrikterne og de små byer i Danmark. Tallet har været faldende over de sidste 40 år, men det er stadig omkring hver femte dansker, der bor uden for de fire største byer.

I Realdania vil vi være med til at styrke livet på landet i Danmark. Danskerne skal fortsat kunne besøge og leve aktive og gode liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om.

Derfor satte vi i 2015 - og sammen med DGI - gang i fem pilotprojekter, der skulle vise om såkaldte landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne.

I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, og byerne og deres borgere samles om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold.

Erfaringer fra pilotprojekterne

De fem pilotprojekter har i løbet af 2016 vist, at landsbyklyngerne står stærkere sammen. I landsbyklyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen. En evaluering af pilotprojekterne blandt landsbyklyngernes styregruppemedlemmer viser:

• 87 % mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde
• 87 % mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet
• 94 % peger på, at de vil anbefale projektet til andre lokalsamfund

De landsbyklynger som er blevet støttet i pilotperioden, er klyngen i Faaborg-Midtfyn KommuneHjørring Kommune, Syddjurs KommuneVordingborg Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Landsdækkende landsbyklynge-kampagne i 2016-2018

Erfaringerne fra de første fem pilotklynger føres videre i den landsdækkende kampagne ”Landsbyklynger”, der er lanceret i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden samt Realdania.

I kampagnen kan op til 25 nye landsbyklynger over hele landet få støtte. Kam-pagnen giver klyngerne ny viden om lokalområdet og udviklingstendenserne. Samtidig får landsbyerne i klyngerne hjælp til at løbe gang i dét samarbejde, der skal styrke livet i landsbyerne.

Landsbyklynger.dk kan du se, hvor mange klynger, der indtil videre har fået støtte og læse om deres udvikling. Der kommer løbende flere til, og planen er at komme op på ca. 25 i løbet af kampagneperioden, der kører frem til og med 2018.

Projektet Landsbyklynger er støtte gennem vores initiativ Yderområdernes potentialer. Initiativet er en del af programmet Mulighedernes Danmark, der arbejder for, at yderområderne også i fremtiden er attraktive steder at bo, drive erhverv og være turist.

 

Projektfakta

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen Projektleder

  • Nyheder

  • Video

  • Publikationer

  • Tidsplan

Video

Publikationer

Tidsplan

Tidsplan

Fase 1 – Forundersøgelse: 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015

Fase 2 – Pilotprojekter: 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016

Fase 3 – Kampagne 2016 - 2018

{{ title }}

{{ description }}