Landsbyklynger

I mange landsbyer bliver der færre indbyggere, hallen står tom og købmanden drejer nøglen om. Men nu spirer såkaldte landsbyklynger frem og viser nye veje til, hvordan livet kan sikres i landsbyerne. Efter en vellykket pilotperiode har DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania lanceret en kampagne, der hjælper op til 25 nye landsbyklynger i gang.

Tema

Omkring 1,2 millioner mennesker bor i landdistrikterne og de små byer i Danmark. Tallet har været faldende over de sidste 40 år, men det er stadig omkring hver femte dansker, der bor uden for de fire største byer.

I Realdania vil vi være med til at styrke livet på landet i Danmark. Danskerne skal fortsat kunne besøge og leve aktive og gode liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om. 

Derfor har vi iværksat kampagnen "Landsbyklynger" sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden. I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, og byerne og deres borgere samles om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold.

Fem pilotprojekter har i løbet af 2016 vist, at landsbyklyngerne kan aktivere nye frivillige samt at landsbyerne står stærkere sammen. I landsbyklyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen.

Konkret kan op til 25 nye landsbyklynger over hele landet for støtte gennem kampagnen, der løber frem til og med 2018. Kampagnen giver klyngerne ny viden om lokalområdet og udviklingstendenserne. Samtidig får landsbyerne i klyngerne hjælp til løbe gang i dét samarbejde, der skal styrke livet i landsbyerne. 

 

 

Projektfakta

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen Projektleder

  • Nyheder

  • Video

  • Publikationer

  • Tidsplan

Video

Publikationer

Tidsplan

Tidsplan

Fase 1 – Forundersøgelse: 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015

Fase 2 – Pilotprojekter: 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016

Fase 3 – Evt. kampagne 2016

{{ title }}

{{ description }}