Landsbyklynger

Realdania og DGI er gået sammen om et projekt, der skal give viden om landsbyklynger og undersøge, om det er en bæredygtig strategi at sammentænke funktioner på tværs af landsbyer i yderområdekommuner og landdistrikter.

Tema

I en situation, hvor yderområderne kæmper med stor fraflytning og nedgang i antallet af arbejdspladser, øges presset på den kommunale service. Det er mange steder ikke længere bæredygtigt, at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, købmand, bibliotek, skole mv. 

Som en del af den kommunale landdistriktsstrategi arbejdes der derfor i højere grad med at udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne og tage afsæt i lokale styrkepositioner for at sikre landsbyerne et levende forenings, kultur - og erhvervsliv.

Udgangspunktet for projektet er derfor en hypotese om, at hvis de små bysamfund begynder at arbejde sammen om – og også prioritere mellem – forskellige faciliteter og tilbud, kan fællesskabet og livet i landsbyerne styrkes, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

Formålet med ”Landsbyklynger” er at gennemføre en forundersøgelse og 5 pilotprojekter for at afdække viden og konkret praksis om landsbyklynger. 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 2.5 mio kr.

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Nyheder

  • Video

  • Publikationer

  • Tidsplan

Video

Tidsplan

Tidsplan

Fase 1 – Forundersøgelse: 4. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015

Fase 2 – Pilotprojekter: 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016

Fase 3 – Evt. kampagne 2016

{{ title }}

{{ description }}